joomla slideshow with caption
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม คลินิก
IMAGE คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ร่วมประชุมหารือประเด็น Value Chain (VC) ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ร่วมกับ คณะวิทย ฯ ม.อ. และ ศวภ.3

       วันที่ 28 พฤจิกายน 2562 นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ... Read More...
IMAGE คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการถ่ายทอดฯ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย

          วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.) นำโดย... Read More...
IMAGE คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. นำอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 3 และเข้าชมนิทรรศการ ในงาน Thai Tech EXPO 2017

        วันที่ 23 กันยายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.) นำโดย รองศาสตราจารย์... Read More...