คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่:
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1
ชั้น 11 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
0-7428-6943
โทรสาร:
0-7428-6961
Send an Email
(ไม่จำเป็น)