เรียน ประชาคม ม.อ. ทุกท่าน

          คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนทุกท่านชมรายการ 'MOST station' สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย โดยมีกำหนดออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 15.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

          ทั้งนี้ มีโครงการ “การยกระดับเครื่องแกงสงขลาสู่สากล ด้วย วทน.” ภายใต้การประสานงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ซึ่งดำเนินงานโดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

สามารถชมวีดีโอแนะนำรายการได้ที่ https://www.facebook.com/smesteerak/videos/1898373603730028/

591214 most2

 

ขอแสดงความนับถือ
ธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.
--------------------------------------------------------
คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ภายใต้หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 12
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
โทร 0-7428-6943, 0-7428-6965 โทรสาร 0-7428-6963
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.