เรียน บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป

most doc          คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. (ภายใต้ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา) ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานระดับชุมชน/พื้นที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ วท. ขอเชิญ บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน "MOST Station@World Hapex 2017 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภูมิภาค เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (STI to Regional Sustainable Development)" ซึ่งจัดขึ้น ในงานเดียวกับ World Hapex 2017 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ. ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ท่านจะได้ชม นิทรรศการของหน่วยงานใน วท. และหน่วยงานเครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งมีหลากหลายโซน ตั้งแต่ ข้าว ผลไม้ สมุนไพร เครื่องจักร นวัตกรรม MOST Service และ คลินิกเทคโนโลยี / พันธมิตร

          นอกจากนั้น จะมีกิจกรรมดี ๆ แบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่หลายท่านพลาดไม่ได้ คือ การฝึกอบรม/สาธิตเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดย อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ ของ ม.อ. และมหาวิทยาลัย เครือข่าย จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลูกปลา “ข้าวห่อสาหร่าย” วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 60 (09.00 - 12.00 น.)

2. หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลูกปลา “เมี่ยงสำเร็จข้าวลูกปลา” วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 60 (13.00 - 16.00 น.)

3. หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปมะม่วงเบาเป็นผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงเบาและน้ำมะม่วงเบาพร้อมดื่ม วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 60 (09.00 - 12.00 น.)

4. หลักสูตรที่ 4 แปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น “สละลอยแก้ว แยมสละ” วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 60 (13.00 - 16.00 น.)

5. หลักสูตรที่ 5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับทาผิวหนัง แก้แมลงกัดต่อย และไล่ยุง วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 60 (09.00 - 12.00 น.)          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/dUwPAMoWq0lgCxBw1 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี (เอ)
งานคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.
โทร. 0-7428-6943 หรือ 0-7428-6965 (ภายใน 6943 หรือ 6965)